Belangrijke wijziging per 1 juli 2017 in minimumjeugdloon

De lonen veranderen elk jaar op 1 juli, maar dit jaar was er meer aan de hand. Het loon voor de groep 18- tot 21-jarigen is omhoog gegaan, daarnaast zijn werknemers eerder het minimumloon voor volwassenen gaan verdienen: vanaf hun 22-ste in plaats van hun 23-ste jaar.

Per 1 juli 2017 ziet het wettelijk minimum(jeugd)loon per maand er als volgt uit:

Leeftijd 1 juli 2017 1 januari 2017
15 jaar € 469,60 € 465,50
16 jaar € 540,05 € 535,30
17 jaar € 618,35 € 612,90
18 jaar € 743,55 € 706,00
19 jaar € 860,95 € 814,60
20 jaar € 1095,80 € 954,25
21 jaar € 1330,60 € 1124,90
22 jaar en ouder € 1565,40 € 1318,85 (22 jaar)
€ 1.551,60 (23 jaar en ouder)
 
Compensatie

De belastingdienst compenseert werkgevers die door de verhoging te maken krijgen met extra kosten. Het gaat dan alleen om de stijging van het minimumjeugdloon voor 18-tot en met 21-jarigen*. Je hoeft daar als werkgever niets voor te doen: de belastingdienst betaalt automatisch als de hogere kosten blijken uit de gegevens van het UWV. Dit gebeurt wel pas eind 2019.

* De verhoging geldt niet voor 18- tot 20-jarigen met een leerwerkplek in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Wil je meer weten over de wijziging van het minimumjeugdloon? Neem dan contact op met onze Adviseur Personeel en Organisatie, Esther Weijmans.