Bijeenkomst Brabantse patiëntenverenigingen

De provincie Noord-Brabant, Zorgbelang Brabant, SSNB en Zet nodigen je donderdag 24 mei van harte uit voor de bijeenkomst Op zoek naar 50.000 Unieke Sporters. Met deze bijeenkomst willen de organiserende partijen een brug slaan tussen de werelden van sport en bewegen en die van patiëntenorganisaties in Noord-Brabant. Deze partijen hebben de ambitie om 50.000 extra mensen met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen.

Vanuit de sport- en beweegwereld zijn vertegenwoordigers van de zeven Brabantse sportloketten aanwezig. Dit zijn de regionale organisaties die zich inzetten voor aangepast sporten. Verder praat onder andere Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, je bij over de campagne Uniek Sporten Brabant en wat je rol hierin kan zijn. De campagne wordt eind mei gelanceerd.

Voor meer informatie over de locatie en het programma, klik hier.

Aanmelden kan via mail: secretariaat@zorgbelang-brabant.nl. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Karim el Barkaoui via telefoonnummer 013- 5942170.