Informatiebijeenkomst AVG = wachtlijst

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening vervangt de Privacyrichtlijn die in Nederland in nationale wetgeving is omgezet door middel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De nieuwe verordening beoogt verdere harmonisatie van bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Wat is het doel van de AVG?
Bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht dat is vastgelegd in Europese wetgeving. De AVG zorgt voor harmonisatie van de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Door de AVG krijgen personen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens (mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan). De privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid, zij krijgen het recht op:

  • inzage van gegevens;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • rectificatie van gegevens;
  • wissen van gegevens. 

Wat betekent de AVG voor je stichting of vereniging
De AVG legt meer de verantwoordelijkheid bij jou als bestuurder van een vereniging of stichting, om aan de vernieuwde privacy regels te voldoen.

Wil je meer inzicht over de impact van de AVG voor je organisatie?
Zoals je kunt lezen is de impact van de AVG ook op stichtingen en verenigingen groot. Wil je direct meer lezen over dit onderwerp? Klik hier.

SupportPunt organiseert samen met MVO partner Joanknecht een informatiebijeenkomst over de AVG.

Je kunt je hieronder inschrijven voor de wachtlijst. 

Organisatie *
Geslacht * ManVrouw
Voorletters *
Achternaam*
Functie*
Email *
Telefoonnummer*

* Verplichte velden

 

 

Artikel van: