Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

De bedrijfsarts krijgt een veel belangrijker rol bij ziekte van werknemers en het voorkomen daarvan. De werknemers krijgen meer rechten in gezondheidskwesties.
Wat kun je als bestuurder verwachten van de Arbowet die per 1 juli verandert?

 

 

 1. Spreekuur bedrijfsarts

  Werknemers kunnen voortaan op ieder moment naar de bedrijfsarts gaan tijdens het zogeheten arbeidsomstandighedenspreekuur, ook als ze zich niet ziek gemeld hebben.

 2. Bedrijfsarts op de werkvloer

  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer; hij kan iedere werknemer bezoeken wanneer hij wil.

 3. Second opinion

  De werknemer kan altijd een second opinion aan een andere bedrijfsarts vragen als hij twijfelt aan diens oordeel.

 4. Ziekte voorkomen

  De preventiemedewerker, degene die in uw organisatie is aangewezen om zorg te dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid, krijgt als taak samen te werken met de bedrijfsarts. Hij of zij is ook de spil richting eventuele andere arbodienstverleners en, indien aanwezig, de ondernemingsraad.

 5. Klachtenprocedure

  Er moet een heldere regeling zijn voor werknemers die een klacht willen indienen over de bedrijfsarts. De bedrijfsarts of arbodienst moet deze opstellen.

 6. Melden beroepsziekten

  Een bedrijfsarts moet tijd hebben om zich bezig te houden met beroepsziekten. Hij moet ze kunnen opsporen, eventueel vaststellen bij werknemers en ze melden bij de inspectie.

 7. Basiscontract

  De afspraken worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Omdat er nu een veelheid aan dergelijke contracten is, introduceert de overheid het basiscontract arbodienstverlening. Hierin staan de minimum afspraken tussen werkgever en arbodienstverlener. Iedereen mag uiteraard meer afspraken maken. Voor lopende contracten is er een overgangsregeling; de eigen arbodienst kan daar meer informatie over geven.

Wil je meer informatie over de veranderingen in de Arbowet? Neem dan contact op met onze Adviseur Personeel en Organisatie, Esther Weijmans.