AVG Helpdesk voor zorg, welzijn en sport

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de nieuwe privacyregels van kracht gingen. Bij Supportpunt besteden we veel aandacht aan de AVG. We merken dat er nog steeds veel vragen zijn, en daarom heeft Supportpunt voor de geïnteresseerden een betrouwbare, externe bron gevonden.


Deze helpdesk vanuit de koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet alle vragen en antwoorden over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder nog eens op rijtje. 


Ga naar de AVG helpdesk