Bestuurder aan het woord: Louis Steijvers – DBS

Naam: Louis Steijvers
Organisatie: Voetbalvereniging DBS (Door Broederschap Sterk)
Functie: Voorzitter

Wat doet de vereniging en wat zijn jouw werkzaamheden?
“Onze voetbalvereniging is in 1953 opgericht in Strijp, daarna zijn we verhuisd naar Meerhoven. Het ledenaantal is in de tussentijd gegroeid van 300 naar 1200 leden. We hebben veel jeugd en kinderen van expats in de gelederen. Het sportpark biedt daarnaast ook ruimte voor maatschappelijke activiteiten binnen de wijk Meerhoven, zoals buitenschoolse opvang en activiteiten voor expats.”

“Als voorzitter overleg ik namens vv DBS met de gemeente (Eindhoven Sport), met onze kantinebeheerder en met de alle voorzitters van de Eindhovense Voetbalverenigingen over zaken die alle voetbalclubs aangaan. Daarnaast vertegenwoordig ik de club naar buiten toe. Dit betekent dat ik deelneem aan bijeenkomsten van de business club en thuis- en uitwedstrijden van de selectie bezoek. Ik word geïnformeerd over de indeling van de Jeugd en de Senioren. Te organiseren activiteiten binnen de club worden met het bestuur afgestemd. Ik neem hier zelf ook graag aan deel. Kortom: het is een bijbaan naast je gewone werk, waarbij je uiteraard ook aandacht voor je gezin moet houden. Zelf vind ik ontspanning in het voetballen bij DBS Veteranen op zaterdagmiddag en het toeschouwer zijn bij de wedstrijden van mijn oudste zoon in een vriendenteam op zondag.”


Wat leeft er momenteel binnen VV DBS?
“Op dit moment zijn we erg bezig met de coronacrisis. Als bestuur zijn we druk doende om de corona maatregelen uit te voeren. Zodra er aangepast beleid komt, communiceren we dit direct naar onze leden. Het is onze taak om de vereniging financieel gezond te houden door leden en sponsoren aan boord te houden. Dit gaat in een prima onderlinge samenwerking binnen het bestuur. Op dit moment zijn er geen kantine inkomsten. Dit raakt ons in financieel opzicht. Ook raakt het ons dat we de gezelligheid van de 3e helft moeten missen. We houden echter de moed erin in deze tijd en “gaan” ervoor zodat we weer mooie tijden tegemoet gaan.”


Kun je een mooi moment beschrijven?
“Een heel mooi moment was dat we enkele jaren geleden zijn verkozen tot amateursportvereniging van het jaar. Dit vonden we vanuit het bestuur een mooi compliment voor al die geweldige vrijwilligers die het onze leden mogelijk maken om te trainen, wedstrijden te spelen en te kunnen genieten van georganiseerde activiteiten. Ook was dit voor het bestuur de waardering van jaren hard werken om de club financieel gezond te maken en organisatorisch de zaken goed op orde te hebben.”


Wat is de toegevoegde waarde van Supportpunt?
“Supportpunt ondersteunt ons met de boekhouding en het maken van de jaarcijfers. Tevens is Supportpunt een vraagbaak voor specifieke vragen vanuit het bestuur; een klankbord. Je kunt zaken en ervaringen uitwisselen op basis van een benchmark met andere verenigingen.”