Bijeenkomst Vrijwilligersverzekering 21 maart j.l.

Centraal Beheer heeft de polis voor de Vrijwilligersverzekering ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De overheid wil daarmee het vrijwilligerswerk stimuleren. Hier volgen de belangrijkste 3 checks voor bestuurders:

 

1. Check welke risico’s je organisatie kan lopen

Doordat de gemeente Eindhoven de VNG–vrijwilligersverzekering heeft afgesloten, zijn alle vrijwilligers in Eindhoven die in georganiseerd verband, onbetaald, een maatschappelijk doel dienen verzekerd. Dit geldt ook voor jongeren die een maatschappelijke stage lopen en mantelzorgers. Risico’s op het gebied van o.a. (bestuurders) aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand zijn daarmee gedekt. “Daarmee ben je als organisatie niet klaar” waarschuwt Hardy: “Het is van belang voor een organisatie om zelf na te gaan welke risico`s verzekerd moeten worden. Een verzekering voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid of opstal blijft noodzakelijk.”

 

2. Check je informatievoorziening

Informeer je (aspirant) vrijwilligers over het bestaan van de verzekering. Het kan mensen die overwegen om vrijwilligerswerk te doen over de streep trekken als zij weten dat ze goed verzekerd zijn. Zet het op de website met een verwijzing naar bijvoorbeeld centraalbeheer.nl/vrijwilligers. Iedereen kan dan lezen dat de verzekering automatisch geldt, dat registratie dus niet nodig is en dat er geen eigen risico geldt. Maar ook dat de verzekering secundair is, dat wil zeggen dat hij pas geldt wanneer een andere verzekering (bijvoorbeeld de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) van de vrijwilliger) de schade niet dekt.

 

3. Check of een evenementenverzekering nodig is

Verreweg de meeste schades van stichtingen en verenigingen ontstaan rond de organisatie van evenementen. Met de VNG-vrijwilligersverzekering zijn veel risico’s van de vrijwilligers afgedekt. Toch kan de stichting of vereniging voor onaangename verrassingen komen te staan, aldus Mark Hardy. De risico’s die een organisatie loopt bij het organiseren zijn divers. Vaak wordt bijvoorbeeld niet gecheckt of een gehuurde feesttent of geleende apparatuur verzekerd is.