Fonds aan het woord: DELA FondsNaam: Anna-Geertje van Eert
Functie: Manager DELA Fonds


Het DELA Fonds is in 2007 opgericht door coöperatie DELA om bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen. De slogan van het Fonds luidt niet voor niets: ‘met elkaar voor een ander’. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. 
Bij het DELA Fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij het thema van het Fonds: ‘Verbinden van generaties’. Daarnaast kunnen leden en medewerkers ook deelnemen aan activiteiten die het Fonds organiseert. Zoals een jasseninzamelingsactie of een inzameling voor cadeautjes voor kinderen waarvan de ouders zijn aangesloten bij de voedselbank of een wandeling met ouderen tijdens GLOW.


Kun je iets meer vertellen over het DELA Fonds?
Het DELA Fonds is een zelfstandige stichting. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven, waar ook Coöperatie DELA haar hoofdkantoor heeft. We zien dan ook dat de meeste aanvragen uit de regio Eindhoven komen, maar het DELA Fonds is er voor alle stichtingen en verenigingen in Nederland.

Het thema van het DELA Fonds
Vanuit het Fonds willen we generaties actief verbinden en van elkaars kwaliteiten gebruik laten maken. In 2019 heeft het Fonds daarom het thema ‘Verbinden van generaties’ geïntroduceerd. Als we aanvragen voor projecten binnen krijgen, toetsen we of het thema terugkomt in de activiteiten van de maatschappelijke organisatie. Het gaat bij ‘Verbinden van generaties’ om ontmoetingen tussen mensen van verschillende generaties die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegenkomen, bijvoorbeeld schoolkinderen of studenten met ouderen.


Wat is actueel binnen het Fonds?
Bij alle activiteiten die wij organiseren staat ‘het ontmoeten’ centraal. In de huidige periode met de pandemie houden we ons strikt aan de regels van het RIVM. Daarom ontmoeten we elkaar op dit moment nog niet persoonlijk. We hunkeren er allemaal naar om weer onder de mensen te zijn, maar activiteiten waarbij mensen samenkomen zetten we nu nog niet op. Op het moment dat dit bijvoorbeeld in september mogelijk is, hebben we een paar mooie activiteiten klaar staan die we dan kunnen organiseren. Je kunt hierbij denken aan een activiteit als samen koken. Hoe gezellig is het om samen met bijvoorbeeld ouderen en een klas kinderen te bakken en samen de gebakken appeltaart op te eten met ouderen uit het woonzorgcentrum in de buurt? Of aan een activiteit rondom kerst. We vragen onze medewerkers dan om een cadeautje te kopen voor kinderen die onder de armoedegrens leven, dat pakken we samen in en via de Voedselbank worden de cadeautjes aan de ouders meegegeven.


Welk project vind je zelf heel bijzonder?
We hebben zoveel mooie projecten, maar er is één project in samenwerking met Stichting Met Je Hart, dat mij erg aanspreekt. Eén keer in de maand nodigen we ouderen uit op kantoor om te lunchen met collega’s. Verschillende groepjes collega’s van DELA lunchen samen met ouderen uit de omgeving. Je merkt dat iedereen na zo’n ontmoeting met een hele fijne mindset weer aan het werk gaat.
Wat ik ook heel mooi vind, is een collega die met GLOW komend jaar voor het vierde jaar op rij met een oudere meneer de route gaat wandelen, ze hebben een klik en ontmoeten elkaar vaker door het jaar heen. Dit is een mooi gevolg van zo’n ontmoeting tijdens een activiteit. De ouderen, maar zeker ook wijzelf, leven echt toe naar dit soort activiteiten! We kijken er enorm naar uit om weer ‘Met elkaar voor een ander’ te zijn.


Hoe kunnen stichtingen en verenigingen een aanvraag indienen?
Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen via onze website. Hier vind je meer informatie en de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een donatie.
Aanvragen voor projecten tot €1.500,- worden met uitzondering van de zomervakantie elke eerste maandag van de maand beoordeeld door mijn collega’s van het projectbureau. Aanvragen voor grotere projecten tussen €1.501,- en €10.000,- worden ook op de eerste maandag van de maand beoordeeld en vervolgens voorgelegd aan de leden van de Raad van Toewijzing. De Raad vergadert vier keer per jaar. De data van deze vergadering staan op www.delafonds.nl.