Fonds aan het woord: Stichting Thomas van Villanova

Naam: Corry Hobbelen
Functie: Bestuurssecretaris stichting Thomas van Villanova

 

Zou je iets meer kunnen vertellen over Stichting Thomas van Villanova?
“Stichting Thomas van Villanova is een Eindhovense stichting die ontstaan is uit de dak- en thuislozen opvang. In 1946 is de stichting begonnen met de opvang van ontheemde mannen die terugkwamen uit de oorlog. In de loop der tijd is daar ook een vrouwenopvang, kinderopvang en opvang van ex-gedetineerden bij gekomen. De financiering van deze opvang werd overgenomen door de overheid, waardoor het geld van de stichting niet meer nodig was. Wij zijn toen begonnen met het financieel ondersteunen van allerlei projecten van maatschappelijke organisaties in de regio Eindhoven en Helmond. In eerste instantie voor dak- en thuislozen en later hebben we daar ook kansarme jeugd en armoedebestrijding aan toegevoegd.”

 

Wat is de toegevoegde waarde van Stichting Thomas van Villanova voor de stad Eindhoven?
“Wij dragen een belangrijk deel bij aan het bestrijden en tegengaan van armoede. We ondersteunen de projecten die ervoor zorgen dat dak- en thuislozen weer een plek krijgen in de maatschappij.”

 

Wat is jouw rol binnen de stichting?
“Ik ben de bestuurssecretaris en de enige betaalde kracht binnen de stichting. Ik houd contact met de organisaties die projectaanvragen indienen, bestudeer de aanvragen en schrijf advies. Daarnaast ben ik de eerste vertegenwoordiger van de stichting en onderhoud de contacten met o.a. de accountant, bank en vermogensbeheerder.

 

Wat leeft er momenteel binnen de stichting?
“Wij zijn altijd op zoek naar goede projecten. We gaan regelmatig op bezoek bij organisaties in de regio die aansluiten bij onze doelstelling om de stichting zo wat meer bekendheid te geven. Momenteel zijn we ook zeker op zoek naar projecten. Bij voorkeur nieuwe en vernieuwende projecten, gericht op maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd en bestrijding van armoede. Sociaal-maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag bij ons doen voor financiële ondersteuning. Op onze website www.thomasvanvillanova.nl zijn de voorwaarden hiervoor te vinden en kunnen zij de aanvraag indienen.”

 

Heb je een mooi voorbeeld van zo’n project?
“Een van de organisaties die wij al vaker financieel ondersteund hebben, is stichting Ervaring die Staat. Een van hun projecten is de Straatroute. Dat is een project om de beeldvorming wat betreft dak- en thuislozen te verbeteren. Ik vind dit zelf een mooi initiatief, omdat mensen vaak niet beseffen dat het iedereen kan gebeuren. Je hoeft zelf maar een paar verkeerde keuzes te maken of een aantal tegenslagen te hebben en dan kan je zelf ook zomaar aan de andere kant van de streep staan. Een ander mooi voorbeeld vind ik een project van Stichting Ik Wil. Zij hebben in de buurt veel samenhorigheid teweeg weten te brengen. Ook hebben zij veel mensen achter de voordeur vandaan weten te krijgen en ervoor gezorgd dat deze mensen weer meedraaien in de samenleving.”

 

 

Ben je benieuwd welke andere initiatieven verenigingen en stichtingen ondersteunen?
Neem vrijblijvend contact met Supportpunt op: info@supportpunt.nl of 040 – 202 73 90.