Hoogste trede PSO prestatieladder behaald!

Onlangs hebben wij trede 3 met PSO 30+ certificaat behaald en hier zijn wij trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Supportpunt op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Stichting Supportpunt Eindhoven heeft Trede 3 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Stichting Supportpunt Eindhoven bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Stichting Supportpunt Eindhoven aangetoond groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.”
Bron: PSO, lees hier het hele artikel.


PSO-prestatieniveaus
De PSO (h)erkent vier verschillende prestatieniveaus. De trede 3 die wij behaald hebben wil zeggen dat er (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam zijn bij ons, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse (met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep).


PSO 30+ keurmerk
Daarnaast is het PSO 30+ certificaat als specifieke uitlezing binnen het hoogste PSO-prestatieniveau ontwikkeld (trede 3). Het PSO 30+ certificaat (h)erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Artikel 2.82 Aw geeft (semi)publieke opdrachtgevers de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan sociale ondernemingen die zich richten op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Intenties worden bij een PSO-trede en 30+ keurmerk niet erkend.
(Bron: www.pso-nederland.nl)


Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Wil je meer weten over Supportpunt en PSO, neem dan contact op met Arjen Buit, Directeur.