Interview Annemiek Adams

Naam: Annemiek Adams
Organisatie: MKB Werkplaats (in samenwerking met Supportpunt)
Functie: Bedrijfskundig adviseur

Tijdens het opstellen van het beleidsplan word je begeleid door Annemiek Adams, Bedrijfskundig adviseur van MKB Werkplaats. Zij heeft speciaal voor Supportpunt dit programma op maat gemaakt voor verenigingen. In dit interview vertelt Annemiek wat het programma precies inhoudt.

Waarom is een goed beleidsplan een toegevoegde waarde juist voor een vereniging?

Een vereniging werkt met vrijwilligers en leden en iedereen vindt iets en wil iets. Het is belangrijk om juist dan houvast te hebben aan iets waar je met elkaar over na hebt gedacht en waarop je kan terugvallen. Bovendien helpt het je als bestuur om eens goed na te denken over waar je voor staat. Het beleidsplan zorgt voor een stevig fundament waarin visie, waarden en een duidelijke identiteit richting geven aan de toekomst van de vereniging. Het geeft bovendien de doelgroep een duidelijke reden om aan te sluiten

Is het plan een soort blauwdruk van stappen die altijd terug komen?

Zo zou je dat kunnen zeggen. Het programma bestaat uit een aantal modules die je achtereenvolgens doorloopt. Je ontwikkelt samen een duidelijke koers en vertaalt deze naar middelen en activiteiten. In het plan leg je vast wat je binnen nu en 3 jaar wil realiseren en wat je bij wijze van spreken morgen al moet gaan doen. Als het programma is afgerond beschik je over een strategisch fundament en een concreet activiteitenplan: wie doet wat en wanneer, welk budget maken we daarvoor vrij en hoe zorgen we voor voldoende inkomstenstromen.

Hoeveel tijd kost het volgen van het programma?

Deelnemers krijgen de opdracht om tussentijds met leden te sparren, input te vragen en interviews te houden, zodat het bestuur weet wat er leeft binnen de vereniging. Men is gemiddeld 3 maanden bezig om het beleidsplan uit te werken. Maar dit is geen vast gegeven. De doorlooptijd is afhankelijk de beschikbare capaciteit en het tempo kan naar wens worden aangepast.

Het programma gaat uit van 4 bijeenkomsten met 4 of 5 deelnemers. Het advies is om daar een onafhankelijke persoon aan toe te voegen die de rol van procesbegeleider invult. Deze bemoeit zicht niet met inhoudelijke discussies maar kan wel zaken samenvatten en besluitvorming stimuleren. Alle deelnemers krijgen toegang tot de portal waarin filmpjes en opdrachten per module te vinden zijn. Zo kan iedere deelnemer zich goed voorbereiden op de sessies.

Hoe wordt het plan getoetst of geëvalueerd?

Men levert na elke module het concept (deel)plan in via de portal van Supportpunt voor feedback. Er is geen sprake van goed of fout, maar je krijgt bijvoorbeeld vragen over waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt of feedback over inconsistentie. Deze feedback van iemand die niet direct betrokken is bij de planvorming helpt om het plan helder en concreet te maken ook voor de leden. Als afsluiting van het programma presenteert de groep het plan bij Supportpunt.

Als meerdere verenigingen tegelijk het programma volgen, kunnen bijvoorbeeld 3 verenigingen deze plannen aan elkaar presenteren zodat zij elkaar vragen kunnen stellen. Zo help je elkaar om het plan te optimaliseren. En natuurlijk blijft ieder plan dynamisch. Het is niet iets dat je éénmalig doet, je blijft samen ontwikkelen. Maar als het fundament eenmaal duidelijk is wordt alles een stuk eenvoudiger.

Wat wil je zelf nog kwijt over het beleidsplan?

Het is vooral heel leuk om het programma met elkaar te doorlopen. Het lijkt misschien taai; een beleidsplan klinkt al snel hoogdravend en saai. Maar de ervaring leert dat mensen die niet zo enthousiast waren bij de introductie al snel hun mening bijstelden en uiteindelijk met veel plezier het programma hebben doorlopen. In de praktijk blijkt het heel leuk om samen na te denken over en te werken aan de toekomst van de vereniging. Het zijn allemaal vrijwilligers die op hun vrije avond hiermee aan de slag gaan. Maak er daarom samen een feestje van!

Wil je ook je eigen beleidsplan schrijven? Meld je hier aan.

Annemiek Adams is bedrijfskundig adviseur en eigenaar van MKB Werkplaats:
“Door mijn brede kennis en ervaring kan ik bedrijfsbreed meedenken. Na de HTS Economische Bedrijfstechniek heb ik een Master in Marketing voltooid. Deze theoretische basis heb ik aangevuld met ruime ervaring op het gebied van strategieontwikkeling, marketing & branding, HRM en het ontwikkelen en inrichten van processen. Daarnaast ben in deeltijd actief als Manager Strategie en organisatie ontwikkeling bij Alligator Plastics, een innovatief kunststof spuitgietbedrijf. Deze rol combineer ik graag met mijn activiteiten als bedrijfskundig adviseur voor ambitieuze MKB ondernemers.