Inzet ZZP’ers: waar moet je op letten als opdrachtgever?

mr. Simone Koolwijk, Senior Arbeidsrechtjurist, Employment Advisory, Bakertilly (MVO partner Supportpunt) vertelt over de inzet van ZZP’ers. 

 

De huidige wetgeving omtrent de inzet van zelfstandigen is te ingewikkeld en onduidelijk. Opdrachtgever en opdrachtnemer (de ZZP’er) willen zekerheid over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking, maar krijgen die nog niet. Als achteraf onverhoopt komt vast te staan dat geen sprake is van een overeenkomst van opdracht maar van een dienstbetrekking dan moeten alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen door de opdrachtgever voor deze opdrachtnemer worden afgedragen. Een hoop onverwachte kosten en narigheid. Nieuwe wet- en regelgeving is in de maak maar voor 1 januari 2021 hoeven we daar nog niets van te verwachten. Het is nog even roeien met de riemen die er zijn.

Voor het bestaan van een dienstbetrekking zijn drie elementen van belang:

Het is dus zaak dat minimaal één van deze elementen geheel ontbreekt wanneer een ZZP’er wordt ingezet. Met name het ontbreken van een gezagsrelatie is een belangrijke indicatie om aan te nemen dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Uiteindelijk kunnen vele factoren aanwezig zijn die, in onderlinge samenhang, in de richting van een dienstbetrekking kunnen wijzen. Geen enkele factor is op zichzelf doorslaggevend. Hieronder volgen wat handvaten:

De handhaving van de huidige wetgeving is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2021 behalve voor zogenaamde kwaadwillenden. Hopelijk komt er dan duidelijke wet- en regelgeving waarmee eenieder uit de voeten kan.

 

Wil je meer weten over het inzetten van ZZP’ers? Neem dan contact op met Esther Weijmans, adviseur HRM.

Heb je meer vragen over HRM, neem dan ook eens een kijkje op onze HRM portal! Inschrijven is gratis.