Lichte stijging minimum loon in 2021

Het minimum loon wordt ieder jaar aangepast op 1 januari en op 1 juli. In de CAO’s staat beschreven hoe lang een normale werkweek duurt. Vanaf 1 januari ziet het wettelijk minimum(jeugd)loon per maand er als volgt uit:


LeeftijdPer maand
21 jaar en ouder€ 1.684,80
20 jaar€ 1.347,85
19 jaar€ 1.010,90
18 jaar€ 842,40
17 jaar € 665,50
16 jaar€ 581,25
15 jaar€ 505,45

Uitzondering voor BBL-ers
Aangezien leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, niet mee hebben gedaan met de stapsgewijze verhogingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019 wordt voor diegenen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 20 jaar een uitzondering gemaakt. Deze afwijkende minimumjeugdlonen vind je in de tabel hieronder*.

LeeftijdPer maand
20 jaar BBL€ 1.036,15
19 jaar BBL€ 884,50
18 jaar BBL€ 766,60

*Minimum BBL lonen zijn altijd lager dan het normale minimum loon.