PSO herkenning voor het 10e jaar!

Onlangs hebben wij wederom ons PSO certificaat behaald en hier zijn wij trots op! Dit is de 10e keer dat wij een PSO certificering hebben ontvangen.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Supportpunt op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PSO-prestatieniveaus
De PSO (h)erkent vier verschillende prestatieniveaus. De trede 3 die wij behaald hebben wil zeggen dat er (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam zijn bij ons, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse (met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep).


Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl. Wil je meer weten over Supportpunt en PSO, neem dan contact op met Arjen Buit, Directeur.