Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De bestaande regeling voor werktijdverkorting (WTV) wordt ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze noodmaatregel biedt ruimere compensatie en is eenvoudiger aan te vragen. De aanvraag en de uitvoering gebeurt nu uitsluitend via UWV. Daar wordt druk gewerkt om dit mogelijk te maken, het loket is dus nog niet geopend.

Bijzonder aan de regeling is dat deze ook geldt ook voor werknemers met een flexibel contract als deze in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook flexwerkers met behulp van de tegemoetkoming in dienst houden.

Bedrijven die al een aanvraag voor WTV hebben gedaan hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze aanvragen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Het kan zijn dat wel nieuwe informatie wordt opgevraagd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Let op: de bestaande regeling WTV is (tijdelijk) ingetrokken. Mocht je om een andere reden dan de coronacrisis een aanvraag voor werktijdverkorting moeten doen, dan kan dat vanaf nu alleen door gebruik te maken van de NOW.

Kijk op de volgende sites voor meer informatie: