5 Tips voor de kascommissie

Het is weer tijd voor de jaarlijkse kascontrole! Een belangrijke taak, want het zorgt voor transparantie en vertrouwen binnen de vereniging. Bij verenigingen is een kascommissie vaak verplicht, maar ook een stichtingsbestuur is vrij om een kascommissie in te stellen. De kascommissie controleert de jaarrekening, het financieel jaarverslag en de volledige administratie.

De kascommissie gaan daarom ook kundig en serieus te werk. Om jullie te helpen bij een goede en efficiënte kascontrole, hebben wij 5 tips opgesteld

  1. Maak vooraf afspraken over de kascontrole en zorg dat iedereen op de hoogte is van de datum en tijd.
  2. Zorg dat de penningmeester volledig klaar is met zijn werk, de balans en de resultatenrekening, naast de administratie die op orde is. Alle inkomsten en uitgaven moeten overzichtelijk en duidelijk genoteerd zijn.
  3. Laat je goed en volledig informeren.
  4. Neem de tijd voor de controle en zorg dat je alle stukken hebt gezien waaronder bankafschriften, facturen en bonnen.
  5. Bespreek vooraf aan het maken van het verslag de eventuele bevindingen en aanbevelingen met het bestuur en schrijf daarna een duidelijk en volledig verslag van de kascontrole met hierin de aanbevelingen en suggesties. Maak dit onderdeel van de jaarvergadering van de vereniging.
10 tips voor de kascommissie

De kascommissieleden en het bestuur zijn allen vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging of stichting. Het streven is daarom om in goede harmonie deze taak samen inhoudelijk goed uit te voeren.
Voor kascommissies is er verder een handige gids te verkrijgen, de Kascommissiegids, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de wet precies voorschrijft en hoe de belangrijke jaarlijkse controle kan worden aangepakt.


Heb je vragen over de taken van de kascommissie of behoefte aan verdere ondersteuning op dit vlak, neem dan gerust contact met ons op.