Veranderingen btw per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is er ook voor stichtingen en verenigingen het een en ander veranderd m.b.t. de btw.
De drie belangrijkste veranderingen kort op een rijtje:

  1. Het lage btw tarief is van 6 % naar 9 % gegaan. Dit overzicht geeft het duidelijk weer. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst.
  2. De btw voor sportkantines is gestegen van 11,5 naar 13%. Dit is van toepassing voor sportkantines die ervoor kiezen om hun omzet lage btw en groep hoge btw niet gesplitst aan te geven. Meer informatie.
  3. De huidige btw-sportvrijstelling is uitgebreid naar alle organisaties die zonder winstoogmerk sport aanbieden. Er hoeft daardoor geen btw afgedragen te worden over de vergoeding die aan de sportvereniging in rekening wordt gebracht. Tevens vervalt het recht op btw-aftrek. Zie ook onze aankondiging van 7 november j.l.

Naast de veranderingen m.b.t. de btw zijn ook de belastingvrije vergoedingen voor vrijwilligers gestegen. Lees meer.