Vragen over verruiming btw-sportvrijstelling

De regeling is alleen bedoeld voor de amateursport voor de lokale gebruiker. De subsidie wordt bijvoorbeeld verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, zoals sportvelden, maneges en atletiekbanen. Ook komen investeringen in sportmaterialen in aanmerking voor de subsidie, als de materialen bedoeld zijn ter ondersteuning van de amateursportbeoefening. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van trampolines, ballen of matten. Btw op kosten voor gas, water en elektra komt niet voor compensatie in aanmerking.

 

Extra subsidiemogelijkheden
Er wordt een aanvullende subsidie verstrekt voor investeringen in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Ook zijn er extra subsidiemogelijkheden voor het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de investering in de accommodatie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500.000. Aangenomen wordt dat bij een hoger subsidiebedrag geen sprake meer is van een zuiver lokale activiteit door een amateursportorganisatie. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt (wat betekent dat verenigingen en stichtingen die minder dan ongeveer € 25.000 kosten maken (incl btw) niet in aanmerking komen voor deze subsidie). Het subsidiebudget voor 2019 is 87 miljoen euro. De subsidieregeling eindigt met ingang van 1 januari 2024.
Wees er snel bij met het aanvragen van een subsidie, omdat de subsidies worden verleend op volgorde van binnenkomst, en op = op.

 

Subsidies tot € 25.000
Subsidie tot € 25.000 moet uiterlijk binnen 12 maanden na voltooiing van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn ingediend. De vereniging of stichting moet facturen en, indien de factuur meer dan € 500 bedraagt, betalingsbewijzen meesturen.

 

Subsidies van € 25.000 tot € 125.000
Subsidies tussen € 25.000 en € 125.000 voor activiteiten die al zijn voltooid moeten zijn aangevraagd binnen 12 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De vereniging of stichting moet facturen en, indien de factuur meer dan € 500 bedraagt, betalingsbewijzen meesturen.
Als de activiteiten nog moeten starten, dan moet de subsidie worden aangevraagd vergezeld van een offerte. Het Ministerie zal dan voorschotten verstrekken. Na voltooiing moet de aanvraag worden onderbouwd met facturen en betalingsbewijzen.

 

Subsidies van € 125.000 of meer
Subsidies van € 125.000 of meer worden verstrekt door middel van een aanvraag tot verlening – vergezeld van een offerte – voor aanvang van de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een vaststelling na afloop van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Er wordt een financieel verslag met controleverklaring verstrekt bij de aanvraag tot vaststelling (Bron: van Vilsteren).

 

Wat kan je zelf doen?
Bekijk de website van de subsidieregeling. Controleer ook de website van je sportbond.
Verder raden we aan om de situatie binnen je stichting of vereniging te inventariseren aan de hand van onderstaande vragen.

  1. Kom je in aanmerking voor subsidie? Alleen organisaties met een SBI code beginnend met 93 in het Handelsregister van de KvK komen in aanmerking.
  2. Ben je een organisatie zonder winstoogmerk? Controleer hiervoor je statuten.
  3. Heb je onroerend goed wat gebruikt wordt voor de beoefening van sport?
  4. Ga je meer dan € 25.000,- investeren in sportmateriaal?

Kan je de eerste twee punten met ja beantwoorden dan kan je aanmerking komen voor de subsidieregeling. Als je ook de laatste twee punten met ja kunt beantwoorden, dan kan je een subsidieaanvraag voorbereiden.

 

Supportpunt biedt hulp!
In samenwerking met onze maatschappelijke partners biedt Supportpunt jou als bestuurder ondersteuning bij het inventariseren van de situatie.

 

Diverse amateursportclubs in Nederland hebben al eerder vragen gesteld rondom dit thema. De meest gestelde vragen en antwoorden kan je hier lezen.

 

Ben je bestuurder van een sportvereniging of -stichting en is de regeling na het lezen van bovenstaande vragen en antwoorden nog niet helemaal duidelijk? Dan kan je hieronder vragen stellen over de btw-plicht verandering met betrekking tot sport en over de subsidieregeling die de Rijksoverheid hiervoor in het leven heeft geroepen.

 

Om een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven hebben we de volgende informatie nodig:

 

Naam organisatie*


Contactpersoon*


Functie*


Email*


Telefoonnummer*


Uw vraag*


Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden voor communicatie omtrent informatie over dit thema*.
JaNee

* Verplicht veld