Supportpunt logo
Search
Close this search box.
Search

Implicaties vervallen Modelovereenkomst vrije vervanging

Implicaties vervallen Modelovereenkomst vrije vervanging

In de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, staat dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen en dat er daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking. Maar de uitspraak van de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest zegt nu dat er bij vrije vervanging wél sprake kan zijn van een dienstbetrekking. 

Daarom trekt de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Werk je met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging, dan heb je tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Het vervallen van dit soort bijeenkomsten heeft verschillende implicaties. We zetten ze voor je op een rijtje.

 1. Verminderde flexibiliteit voor zelfstandige ondernemers:

  • Zelfstandige ondernemers kunnen niet langer zo eenvoudig gebruikmaken van vrije vervanging, wat betekent dat ze minder flexibel zijn in het inschakelen van vervangers of het uitbesteden van werk. Voorheen konden ze iemand anders inhuren om hun taken uit te voeren zonder dat dit fiscale gevolgen had.
 2. Noodzaak om de aard van de arbeidsrelatie te verduidelijken:

  • Onder de Wet DBA en de opvolgende wetgeving is het belangrijk voor opdrachtgevers en zelfstandige ondernemers om de aard van hun arbeidsrelatie te verduidelijken. Dit kan resulteren in meer formele contracten en overeenkomsten om de werkwijze en verantwoordelijkheden van beide partijen vast te leggen.
 3. Toename van administratieve lasten:

  • Het vervallen van de modelovereenkomsten heeft geleid tot een toename van de administratieve lasten voor zowel zelfstandige ondernemers als opdrachtgevers. Ze moeten nu zelf de juiste overeenkomsten opstellen en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.
 4. Onzekerheid over de arbeidsrelatie:

  • Met het verdwijnen van de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging, kan er meer onzekerheid ontstaan over de aard van de arbeidsrelatie tussen zelfstandige ondernemers en opdrachtgevers. Dit kan leiden tot juridische geschillen en onduidelijkheid over belastingverplichtingen.
 5. Veranderende wetgeving en handhaving:

  • De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat de Wet DBA zal worden vervangen door nieuwe wetgeving. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, omdat ze van invloed kunnen zijn op de manier waarop arbeidsrelaties worden gereguleerd en belast.
 6. Toename van compliance-eisen:

  • Met de verschuiving naar strengere regelgeving en handhaving met betrekking tot arbeidsrelaties, moeten zowel zelfstandige ondernemers als opdrachtgevers ervoor zorgen dat ze aan alle compliance-eisen voldoen om boetes en juridische problemen te voorkomen.

Kortom, het vervallen van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging heeft geleid tot veranderingen in de manier waarop arbeidsrelaties worden gereguleerd en beoordeeld in Nederland. Dit heeft gevolgen voor de flexibiliteit, administratieve lasten en juridische verantwoordelijkheden van zelfstandige ondernemers en opdrachtgevers, en het is belangrijk om deze veranderingen nauwlettend te volgen en te begrijpen om te voldoen aan de geldende wetgeving en regelgeving.

Heb je vragen hierover, wil je weten wat dit voor jouw organisatie of de zpp-ers waarmee je werkt betekent ? Neem dan contact met ons op.