Nieuws

Alles over de WBTR wet bestuur toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 gaat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in, en ook na die tijd is het belangrijk dat jouw vereniging of stichting voldoet aan de nieuwe wet. Heeft jouw organisatie taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid...

LEES MEER >

Supportpunt in kopgroep Sportakkoord Eindhoven

Wij vinden sport belangrijk in Eindhoven. Daarom ondersteunen wij het Sportakkoord. In het Lokaal Sportakkoord Eindhoven (LSAE) maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de...

LEES MEER >

Aanvraagformulier gratis vergaderstoelen

Als je reservering is bevestigd door ons, ontvang je een mail met daarin het aantal stoelen dat voor jou is gereserveerd en het adres van de locatie waar je de stoelen kunt ophalen.

LEES MEER >

Lichte stijging minimum loon in 2021

Het minimum loon wordt ieder jaar aangepast op 1 januari en op 1 juli. In de CAO’s staat beschreven hoe lang een normale werkweek duurt. Vanaf 1 januari ziet het wettelijk minimum(jeugd)loon per maand er als volgt uit: Leeftijd...

LEES MEER >