Update coronamaatregelen

De komende maanden zullen we je via dit artikel op de hoogte brengen van de belangrijkste (overheids)maatregelen die getroffen worden als gevolg van het coronavirus en betrekking hebben op stichtingen en verenigingen.


Bundeling van coronamaatregelen in Eindhoven

Op de website van de gemeente Eindhoven vind je een actueel overzicht van alle maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid, de EU en door de gemeente Eindhoven zelf. Dit actuele overzicht vind je hier.

Een actueel overzicht met alle beschikbare regelingen voor de sportsector vind je op de website van Eindhoven Sport.


Steunmaatregelen sportaanbieders coronavirus Eindhoven

Het Eindhovense college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2021 een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor een nieuw pakket aan lokale steunmaatregelen. Een deel van de maatregelen richt zich op de sport- en beweegaanbieders in onze stad. De gemeenteraad neemt hierover op 16 maart een definitief besluit. Alle maatregelen zijn dus onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. U kunt de meest actuele informatie vinden op de pagina.


TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q4-2020


Van 19 februari tot en met 5 april 2021 kunnen verenigingen steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.500 en maximaal €12.500. Het subsidiebudget voor deze ronde is 29 miljoen euro.


Het is niet mogelijk om voor Q4-2020 gebruik te maken van zowel de TASO als van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Clubs die de TVL hebben aangevraagd maar waarbij nu blijkt dat de TASO aantrekkelijker is, kunnen de ingediende TVL intrekken en alsnog een TASO-aanvraag indienen.

Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt.


U kunt alle informatie vinden op deze paginaTijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk je als bestuur van een vereniging kunt bepalen om een algemene vergadering te houden via een live stream (audio of video).

Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kun je als bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

Er is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Vrijwel alle MKB-bedrijven en ZZP’ers met 30% omzetverlies recht op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in verband met corona. Het is een tegemoetkoming voor alle vaste lasten van ondernemers die gewoon doorlopen, terwijl de omzet achterblijft, denk bijvoorbeeld aan huurlasten. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in Q1 2021. Via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool kun je controleren of je SBI-code voldoet. Je hebt hiervoor je KvK-nummer of SBI-code nodig.


Zorg voor een tijdige aanvraag wanneer je een in aanmerking komt voor deze regeling (je hebt een omzetverlies van 30% of meer). Via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl kun je deze regeling aanvragen. U kunt op 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 30 april 2021 voor 17:00 uur voor het eerste kwartaal van 2021 de TVL aanvragen bij RVO. Het is dus belangrijk om in de gaten te houden dat je dit tijdig doet!


Meer informatie vindt u op deze rijksoverheid pagina.


Uitstel van betaling belastingaanslagen

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u ons vragen het te verlengen. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021.


De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.


Meer informatie vindt u op deze rijksoverheid pagina.


Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3.0)

Het UWV stelt vervolgens op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is. Het kan zijn dat je nog geld krijgt, maar dus het kan ook betekenen dat een bedrag moet terug betalen.

Actueel
Het loket om NOW3.2 aan te vragen (tijdvak januari, februari en maart, de 4e aanvraagperiode UWV) is geopend van 15 februari tot en met 14 maart 2021.


De geplande versoberingen in de NOW3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt.


Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 –  tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten.


Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.


Het coronavirus heeft aanhoudende impact op onze samenleving en economie; de vaccinaties bieden perspectief en daarmee hoop, maar we zijn er nog niet. Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en werkgevers zoveel als mogelijk te helpen in deze moeilijke periode; in de hoop dat de situatie tegen de zomer rooskleuriger is dan nu.


Daarom is besloten de beoogde versobering van de NOW niet door te laten gaan en de vergoedingspercentages te verhogen vanaf 1 januari 2021.


Kijk voor de meest actuele NOW regelingen op deze pagina.


Vaste reiskostenvergoedingen

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.


In ieder geval tot 1 april 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.


Vragen?

Heb je hulp nodig of heb je vragen naar aanleiding van deze maatregelen? Bel naar 040 – 202 73 90 of stuur een mail naar info@supportpunt.nl.