Update coronamaatregelen

De komende maanden zullen we je via dit artikel op de hoogte brengen van de belangrijkste (overheids)maatregelen die getroffen worden als gevolg van het coronavirus en betrekking hebben op stichtingen en verenigingen.


Bundeling van coronamaatregelen in Eindhoven

Op de website van de gemeente Eindhoven vind je een actueel overzicht van alle maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid, de EU en door de gemeente Eindhoven zelf. Dit actuele overzicht vind je hier.

Een actueel overzicht met alle beschikbare regelingen voor de sportsector vind je op de website van Eindhoven Sport.


Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Verhuur je een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heb je deze organisatie (een deel van) de huursom kwijtgescholden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door jouw kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen was mogelijk van 15 september tot en met 15 oktober 2020 via de website van de Rijksoverheid.
De overheid heeft op 27 oktober een nieuw steunpakket aangekondigd waarin de TVS weer wordt opengesteld. Binnenkort verschijnt hier meer informatie over.


Extra steun voor sportverenigingen met eigen accommodatie

De overheid komt met 25 miljoen euro extra steun voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze clubs vielen buiten de boot bij het eerdere steunpakket dat vooral was bedoeld om de huur kwijt te schelden als reactie op de financiële problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Huisvesting is voor veel sportverenigingen de grootste kostenpost.

Om grote sportverenigingen met een eigen accommodatie tegemoet te komen, hebben de KNVB, NOC*NSF en VVD-Kamerlid Rudmer Heerema bij de politiek om aandacht gevraagd voor dit probleem. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden, maar tegelijkertijd maken zij ook kosten voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Door de sterk teruggelopen inkomsten staat veel clubs het water aan de lippen.

In de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om – bovenop het eerdere steunpakket van 120 miljoen euro – nog eens 25 miljoen euro extra beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Nadere info hierover volgt nog.

Bron: KNVB en Rudmer Heerema


Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) voor niet-commerciële amateursportorganisaties

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Als amateursportorganisatie kom je in aanmerking voor deze regeling als je kunt aantonen dat je in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet hebt verloren. Ook mag je, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen.


De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 3500. Een aanvraag voor de tegemoetkoming kon je indienen van 22 september t/m 11 oktober 2020 via de Dienst Uitvoering Subsidies voor instellingen (DUS-I). Uiterlijk 1 december 2020 wordt vervolgens beslist op de aanvraag.

De overheid heeft op 27 oktober een nieuw steunpakket aangekondigd waarin de TASO weer wordt opengesteld. Binnenkort verschijnt hier meer informatie over.


Lees meer


Huurkwijtschelding gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente Eindhoven heeft besloten om de seizoenshuur voor gemeentelijke sportaccommodaties kwijt te schelden voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020 voor vier categorieën van huurders:

Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat je de tegemoetkoming aanvraagt. De uiterlijke datum voor de aanvraag was 14 oktober 2020.

Lees meer


Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Via de Rijksfondsen en Cultuur+Ondernemen stelt het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Dit gebeurt in de vorm van leenfaciliteiten. Als jouw culturele instelling van vitaal belang is voor de sector (bv gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters) kun je gebruik maken van deze regeling.

Op deze manier wil het kabinet deze instellingen door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen helpen en in staat stellen te investeren in het komende culturele seizoen.

Lees meer…


Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk je als bestuur van een vereniging kunt bepalen om een algemene vergadering te houden via een live stream (audio of video).

Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kun je als bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

Er is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.
Je kunt de TVL subsidie aanvragen vanaf begin november voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020

Kijk hier of jouw organisatie in aanmerking komt.


Voor het vierde kwartaal (oktober tm december 2020) geldt dat de TVL tijdelijk is opengesteld voor alle sectoren. De eis van de juiste SBI-code is losgelaten

De TVL is op 1 oktober verder op 4 punten aangepast:

Lees meer


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor organisaties die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Let op: Vanaf 7 oktober definitieve berekening NOW 1.0
Heb je een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan kun je vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aanvragen via het UWV.

Het UWV stelt vervolgens op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is. Het kan zijn dat je nog geld krijgt, maar dus het kan ook betekenen dat een bedrag moet terug betalen.

Lees meer


NOW 3: Per 1 oktober 2020

Het kabinet heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden. Je kunt de NOW 3.0 aanvragen vanaf 16 november tot 13 december (streefdata) met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

Meer over de NOW 3.0 regeling lees je hier.
Bron: Rijksoverheid


Verder informatie vindt je op:


Vragen?

Heb je hulp nodig of heb je vragen naar aanleiding van deze maatregelen? Bel naar 040 – 202 73 90 of stuur een mail naar info@supportpunt.nl.