Update coronamaatregelen

De komende maanden zullen we je via dit artikel op de hoogte brengen van de belangrijkste (overheids)maatregelen die getroffen worden als gevolg van het coronavirus en betrekking hebben op stichtingen en verenigingen.


Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Via de Rijksfondsen en Cultuur+Ondernemen stelt het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Dit gebeurt in de vorm van leenfaciliteiten. Als jouw culturele instelling van vitaal belang is voor de sector (bv gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters) kun je gebruik maken van deze regeling.

Op deze manier wil het kabinet deze instellingen door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen helpen en in staat stellen te investeren in het komende culturele seizoen.

Lees meer…


110 Miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen

Je competitie is eerder beëindigd en je clubhuis is gesloten. Je bent veel inkomsten misgelopen. Nu de jeugd weer mag sporten wil je dit zo goed mogelijk doen en ook zou je wel wat willen doen voor niet leden zodat ook zij kunnen sporten, maar financieel zit dit er niet in. Een nieuwe regeling van het kabinet geeft wellicht een steuntje in de rug.

Nu de jeugd weer mag buiten sporten, heeft het kabinet totaal 110 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor sportverenigingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. 

Lees meer…


Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk je als bestuur van een vereniging kunt bepalen om een algemene vergadering te houden via een live stream (audio of video).

Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kun je als bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

Deze spoedwet vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.


Eenmalige tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de eenmalige tegemoetkoming van €4.000 moet je stichting of vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden.

Ten eerste moet de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 overeenkomen met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling, de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.

Deze code vind je in het Uittreksel Handelsregister van je KvK-inschrijving. Op de website van de RVO kun je door middel van je KvK-nummer gemakkelijk controleren of je op basis van de SBI-code van jouw hoofdactiviteit in aanmerking komt voor de regeling. Je kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om op die manier in aanmerking te komen.

Voorbeelden van SBI-codes die in aanmerking komen: 93.12.1 veldvoetbal; 93.12.1 atletiek; 90.01.1 beoefening van podiumkunst; 91.02.2 kunstgalerieën en -expositieruimten.

Daarnaast geldt er nog een aantal voorwaarden. Zo moet je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 bijvoorbeeld een omzetverlies verwachten €4.000.

Klik hier voor een volledig overzicht van de voorwaarden.

Aanvraagprocedure
Voldoet jouw stichting of vereniging aan alle voorwaarden? Dan kun je een aanvraag indienen. Aanvragen kan t/m vrijdag 26 juni 2020 17:00 uur. In verband met grote drukte, kan het zo zijn dat het niet direct mogelijk is om een aanvraag in te dienen. Je kunt je aanvraag wel al voorbereiden door de benodigde informatie te verzamelen.

De hele aanvraagprocedure vind je hier.


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De bestaande regeling voor werktijdverkorting (WTV) wordt ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze noodmaatregel biedt ruimere compensatie en is eenvoudiger aan te vragen. De aanvraag en de uitvoering gebeurt nu uitsluitend via UWV. Daar wordt druk gewerkt om dit mogelijk te maken, het loket is dus nog niet geopend.

Bijzonder aan de regeling is dat deze ook geldt ook voor werknemers met een flexibel contract als deze in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook flexwerkers met behulp van de tegemoetkoming in dienst houden.

Bedrijven die al een aanvraag voor WTV hebben gedaan hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze aanvragen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Het kan zijn dat wel nieuwe informatie wordt opgevraagd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Let op: de bestaande regeling WTV is (tijdelijk) ingetrokken. Mocht je om een andere reden dan de coronacrisis een aanvraag voor werktijdverkorting moeten doen, dan kan dat vanaf nu alleen door gebruik te maken van de NOW.

Kijk op de volgende sites voor meer informatie:


Vragen?

Heb je hulp nodig of heb je vragen naar aanleiding van deze maatregelen? Bel naar 040 – 202 73 90 of stuur een mail naar info@supportpunt.nl.