Update coronamaatregelen


De komende maanden zullen we je via dit artikel op de hoogte brengen van de belangrijkste (overheids)maatregelen die getroffen worden als gevolg van het coronavirus en betrekking hebben op stichtingen en verenigingen.


Noodsteun 2021 Cultuur Eindhoven

Makers en rechtspersonen die actief zijn in de cultuur sector in Eindhoven kunnen aanspraak maken op noodsteun. Er zijn diverse vormen van steun mogelijk, informatie over de steunmaatregelen voor sportaanbieders vind je op de website Cultuur Eindhoven.


Subsidie welzijnsorganisaties

Maatschappelijk ondersteuningsfonds

De subsidie maatschappelijk ondersteuningsfonds is bedoeld voor niet-commerciële organisaties die waardevol zijn voor onze stad en nu door de coronacrisis in financiële problemen komen. Welzijnsorganisaties kunnen de subsidie via deze pagina aanvragen.


Maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties

Gezien de lange duur van de coronacrisis heeft het college van Eindhoven besloten om tot 1 juli 2021 geen automatische incasso’s te versturen aan instellingen die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen, zoals buurthuizen. De herinneringen en aanmaningen worden stopgezet. De verplichting om huur te betalen blijft.

Instellingen die in aanmerking komen voor subsidies of steunmaatregelen van het Rijk, moeten kunnen aantonen dat zij huur moeten betalen. Over de termijn waarbinnen de huur moet zijn betaald, kan maatwerk worden afgesproken.

De eerdere maatregel, om pas op de laatste dag van de maand te factureren, is vervallen.
Informatie over de steunmaatregelen voor sportaanbieders vind je op de website eindhovensport.nl.


TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q4-2020

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.


De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.
Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt.


Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TASO-regeling voor het tweede en derde kwartaal.


Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.Aanvragen

U kon de tegemoetkoming TASO aanvragen tot en met 5 april 2021. De volgende aanvraagronde start op 17 mei 2021. Meer informatie vind je op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.


Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk je als bestuur van een vereniging kunt bepalen om een algemene vergadering te houden via een live stream (audio of video).

Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kun je als bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

Er is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.


TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Voor de evenementenbranche, de reisbranche, de land- en tuinbouw en de detailhandel zijn aanvullende modules binnen de TVL opgenomen.


Of je in aanmerking komt, hangt onder meer af van je SBI-code. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.


De TVL loopt tot en met eind juni 2021 en is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij uitvoerder RVO.nl. Wil je meer weten over de TVL? Bekijk dan dit artikel.


Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en lagere rente

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. In december 2020 verlengde het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel kunnen aanvragen.


Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop je gaat terugbetalen schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Je krijgt 36 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen.


Enkele andere belastingmaatregelen zijn ook tot 1 juli verlengd, zoals het btw-nultarief op mondkapjes, de onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd. Ook op Ondernemersplein vind je de nodige informatie.


NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. De regeling loopt tot en met 30 juni 2021.


Daarom is besloten de beoogde versobering van de NOW niet door te laten gaan en de vergoedingspercentages te verhogen vanaf 1 januari 2021.


Aanvragen kan bij het UWV

Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet?? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.


Vaste reiskostenvergoedingen

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.

In ieder geval tot 1 juli 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.


Vragen?

Heb je hulp nodig of heb je vragen naar aanleiding van deze maatregelen? Bel naar 040 – 202 73 90 of stuur een mail naar info@supportpunt.nl.