Update coronamaatregelen


Coronasteun stopt per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent o.a. dat de regelingen NOW, TVL en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Langer doorgaan met de steun zit volgens het kabinet het economische herstel in de weg. De onbelaste reiskostenvergoeding loopt wél door in het vierde kwartaal.
Lees meer…Hieronder volgen de nu nog lopende steunmaatregelen.

De Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening

De Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening zijn voor voornamelijk privaat-gefinancierde ondernemingen en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector waaronder stichtingen en verenigingen. De Cultuur Opstartlening biedt gerichte investeringen in producties, programma’s en tentoonstellingen. De Cultuurvermogenslening biedt overbruggingsmogelijkheden aan gevestigde, financieel gezonde ondernemers.


Cultuur Opstartlening

De Cultuur Opstartlening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte
• producties;
• programma’s;
• tentoonstellingen;
• projecten.
De lening bedraagt € 10.000 tot maximaal € 500.000 per aanvraag en wordt verstrekt tegen 1 % rente. Aanvragen kan tot 1 oktober 2021.


Cultuur Vermogenslening

De Cultuur Vermogenslening heeft als doel om met een aanvulling van het weerstandsvermogen werkkapitaal beschikbaar te stellen. Er is geen bestedingsverplichting verbonden aan de Cultuur Vermogenslening.
Eenmanszaken kunnen een lening aanvragen van €10.000 tot €75.000 met een looptijd van maximaal 5 jaar. Organisaties kunnen een lening aanvragen van € 25.000 tot €500.000 met een looptijd van maximaal 10 jaar. De lening wordt aangeboden tegen 1% rente. Aanvragen kan tot 1 oktober 2021.


Zowel de Opstartlening als de Vermogenslening kan ook gebruikt worden in combinatie met of als basis voor een bancaire lening.


Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid. Op de website Cultuur+Ondernemen staat alle informatie over het indienen van een aanvraag en de vervolgstappen.


Noodsteun 2021 Cultuur Eindhoven

Makers en rechtspersonen die actief zijn in de cultuur sector in Eindhoven kunnen aanspraak maken op noodsteun. Er zijn diverse vormen van steun mogelijk, informatie over de steunmaatregelen voor sportaanbieders vind je op de website Cultuur Eindhoven.
Aanvragen kan tot en met 1 oktober 2021, 17.00 uur.


Subsidie welzijnsorganisaties

Maatschappelijk ondersteuningsfonds

De subsidie maatschappelijk ondersteuningsfonds is bedoeld voor niet-commerciële organisaties die waardevol zijn voor onze stad en nu door de coronacrisis in financiële problemen komen. Welzijnsorganisaties kunnen de subsidie via deze pagina aanvragen.
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 8 oktober 2021.


Maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties

Gezien de lange duur van de coronacrisis heeft het college van Eindhoven besloten om tot 1 augustus 2021 geen automatische incasso’s te versturen aan instellingen die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen, zoals buurthuizen. De herinneringen en aanmaningen worden stopgezet. De verplichting om huur te betalen blijft.

Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat je vanaf de start van het sportseizoen 2021-2022 weer gewoon moet gaan betalen. Tot 1 oktober 2021 is nog wel uitstel van betaling mogelijk. Dat betekent dat automatische incasso’s tot dat moment zijn stopgezet en er geen aanmaningen worden verstuurd of incassotrajecten gestart.

Instellingen die in aanmerking komen voor subsidies of steunmaatregelen van het Rijk, moeten kunnen aantonen dat zij huur moeten betalen. Over de termijn waarbinnen de huur moet zijn betaald, kan maatwerk worden afgesproken.

De eerdere maatregel, om pas op de laatste dag van de maand te factureren, is vervallen.
Informatie over de steunmaatregelen voor sportaanbieders vind je op de website eindhovensport.nl.


TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q1-2021

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.


De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020.


De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt nog t/m 19 september 2021.

Meer informatie vind je op de site van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Filmpje; download filmpje van site
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk je als bestuur van een vereniging kunt bepalen om een algemene vergadering te houden via een live stream (audio of video).

Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kun je als bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

Er is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.


TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen.


Of je in aanmerking komt, hangt onder meer af van je SBI-code. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.


Het kabinet heeft besloten de TVL ook in het 3e kwartaal van 2021 open te stellen voor ondernemingen. Ondernemers krijgen daarmee een extra steun in de rug om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen. De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan die voor TVL Q2 2021.


Aanvragen

TVL Q3 2021 opent op 31 augustus 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Meer info vind je op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en lagere rente

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. In december 2020 verlengde het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel kunnen aanvragen.


Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is niet meer mogelijk. De datum waarop je gaat terugbetalen is wel opgeschoven van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2022. Je krijgt 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen.


Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd. Ook op Ondernemersplein vind je de nodige informatie.


NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen.


Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd de NOW tot en met het derde kwartaal van 2021 te verlengen. Werkgevers die in de problemen verkeren door de coronacrisis, kunnen dus ook in het derde kwartaal een subsidie voor de loonkosten ontvangen.


De NOW wordt in de huidige vorm verlengd; er wordt niet versoberd. Om voor de vierde versie van de NOW (NOW 4) in aanmerking te komen, moet een organisatie een omzetverlies lijden van minimaal 20%. Het maximale subsidiepercentage blijft 85%. Wel is de referentiemaand voor de loonsom aangepast van juni 2020 naar februari 2021. Met de verlenging is naar verwachting een bedrag van € 2 miljard gemoeid. De NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021.
Voor een overzicht van alle Now’s klik hier

Aanvragen kan bij het UWV

Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet?? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.


Verlenging Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Het kabinet verwacht dat steeds meer zelfstandig ondernemers weer aan de slag kunnen. Desalniettemin zullen er ondernemers zijn die meer tijd nodig hebben. Het kabinet heeft daarom besloten om de periode waarover Tozo kan worden aangevraagd, te verlengen tot 1 oktober 2021 (Tozo 5). De voorwaarden voor het recht op uitkering wijzigen niet. Wel zal meer dan voorheen de nadruk liggen op het activerende karakter van de Tozo, zodat zelfstandigen toekomstperspectief krijgen. Ook worden de kaders voor terugbetaling van de lening bedrijfskapitaal versoepeld.


Tozo 5 aanvragen

De Tozo 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) vraag je aan bij jouw gemeente voor 1 oktober 2021.
Wanneer u de vragen op Krijgiktozo invult wordt u doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij uw gemeente kunt indienen.


Vaste reiskostenvergoedingen

Krijgen je werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft je de vaste vergoeding niet aan te passen.

Tot 1 oktober 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.


Vragen?

Heb je hulp nodig of heb je vragen naar aanleiding van deze maatregelen? Bel naar 040 – 202 73 90 of stuur een mail naar info@supportpunt.nl.