Supportpunt logo
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken

Vergeet niet 'betalingen aan derden' te melden vóór 1 februari 2024

Ooit gehoord van de renseigneringsverplichting? Een fraai woord voor op het Scrabble bord, maar het betekent dat organisaties wettelijk verplicht zijn om betalingen aan derden te melden bij de Belastingdienst. Heb je iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Of heb je iemand een beloning in natura gegeven? (Bijvoorbeeld privégebruik auto van de zaak of maaltijdvergoedingen). Dan moet je misschien wel een aantal gegevens van deze uitbetaalde bedragen of beloningen aanleveren bij de Belastingdienst.  Voor de betalingen van dit jaar (2023) is nog snel actie vereist. Zorg dat je er op tijd bij bent en lees hier alles over de renseigneringsverplichting.

Welke betalingen moeten wel of niet worden gemeld?
Betalingen aan derden dien je nog voor 1 februari 2024 (digitaal) aan te leveren bij de Belastingdienst. Het gaat om betalingen aan:

• Personen die niet bij jou in dienstbetrekking zijn.
• Personen die niet aan je factureren, of je een factuur zonder btw sturen. Dat laatste is het geval als op de factuur 0% btw, € 0,00 btw of helemaal geen btw is vermeld. Bijvoorbeeld omdat sprake is van vrijgestelde prestaties of omdat deze persoon gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling.

De renseigneringsverplichting is niet van toepassing bij:

• Betalingen waarvoor je een factuur hebt gekregen met meer dan € 0,00 btw.
• Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen (zie het artikel in de nieuwsbrief over de Verhoogde Vrijwilligersregeling voor meer info).
• Betalingen aan artiesten en buitenlandse beroepssporters die vallen onder de artiesten- en beroepssportersregeling.
• Betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht).
• Betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht).

Er zullen vast betalingen voorkomen waarvan je niet zeker bent of je deze moet melden bij de belastingdienst. Onduidelijkheid over betalingen aan toezichthouders en commissarissen komt vaak voor. Ook deze betalingen dienen in beginsel gemeld te worden via de portal. Deze werkzaamheden worden meestal formeel uitgevoerd door de natuurlijke persoon (daarmee wordt een eenmanszaak bedoeld, dus een onderneming zonder aparte rechtspersoonlijkheid). Betalingen aan toezichthouders of commissarissen hoeven niet te worden gemeld als deze een fictieve dienstbetrekking hebben (betaling via de loonadministratie).

Wie moet uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren?
Sinds 1 januari 2022 maken we onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties (cbo’s) aan de ene kant en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers aan de andere kant. Of je gegevens over uitbetaalde bedragen moet aanleveren, hangt af van de groep waar je bij hoort.

• Je bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als je aangifte loonheffingen moet doen.
• Je bent een collectieve beheersorganisatie als je vergoedingen incasseert voor het gebruik van werken met auteursrechtelijke bescherming. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergoedingen voor het draaien van muziek van derden. Het maakt hierbij niet uit of je wel of geen aangifte loonheffingen moet doen.
• Je bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen aangifte loonheffingen hoeft te doen.

Als inhoudingsplichtige uitbetaler of collectieve beheersorganisatie ben je verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan te leveren. Je krijgt hiervoor geen uitnodiging meer van de Belastingdienst.

Welke gegevens aanleveren
Naast de uitbetaalde bedragen zelf moet je ook de volgende gegevens registreren en aanleveren:
• Het bedrag dat je hebt uitbetaald.
• De datum waarop je hebt uitbetaald.
• De volgende persoonsgegevens van de persoon aan wie u uitbetaald:
– Burgerservicenummer (bsn).
– Naam.
– Adres.
– Geboortedatum.

Hoe lever je uitbetaalde bedragen aan derden aan?
Sinds 1 januari 2023 kun je kiezen hoe je jouw gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanlevert:

• Via het gegevensportaal.
• Via Digipoort.

Bron tekst: Uitbetaalde bedragen aan derden (belastingdienst.nl).