Supportpunt logo
Search
Close this search box.
Search

Verhoogde regeling vrijwilligersvergoeding: Wat je moet weten

Vrijwilligers vormen het kloppende hart van talloze maatschappelijke organisaties. Of je nu actief bent binnen een stichting of vereniging. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de regeling vrijwilligersvergoeding werkt en welke veranderingen er zijn opgetreden.

Wat verandert er in 2024?
Een vrijwilliger is iemand die zonder beroepsmatig doel arbeid verricht. Momenteel ontvangen jongeren tot en met 23 jaar een vergoeding van €2,75. Met ingang van 2024 wordt het bedrag voor jongeren verhoogd naar €3,25. De verhoging per 2024 geldt alleen voor de jongere vrijwilliger. Voor volwassenen blijft het bedrag hetzelfde, het totaalbedrag per uur mag niet hoger zijn dan €5,00.

Vergoedingen en verstrekkingen voor vrijwilligers
Het totaalbedrag aan vergoedingen en verstrekkingen aan een vrijwilliger mag binnen de vrijwilligersregeling niet hoger zijn dan €190,00 per maand en €1.900,00 per kalenderjaar (per 2024 is dit: €210,00 en €2.100,00). Dit omvat zowel vergoedingen in geld als verstrekkingen in natura. Bijvoorbeeld als een vrijwilliger gedurende 10 maanden €190,00 in geld ontvangt en met Kerst een kerstpakket ter waarde van €70,00. Dan overschrijdt dit de jaarnorm van €1.900,00. Het totaalbedrag wordt dan €1.970,00.

Regeling vrijwilligersvergoeding: voor wie?
De volgende stichtingen en verenigingen mogen gebruikmaken van de regeling:

  • Stichtingen en verenigingen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.
  • Sportorganisaties.
  • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI).


Wat moet je weten als je zelf vrijwilliger bent?
Als vrijwilliger moet je beoordelen of de ontvangen vergoedingen en verstrekkingen belast zijn met inkomstenbelasting. Als je een WW- of bijstandsuitkering ontvangt, moet je de vrijwilligersinkomsten meestal opgeven aan de uitkeringsinstantie. Zij kunnen dit korten op je uitkering. Je moet de ontvangen vergoedingen en verstrekkingen in je aangifte inkomstenbelasting verwerken als resultaat uit overige werkzaamheden, tenzij je voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling. Deze voorwaarden zijn dat het gezamenlijke bedrag van de ontvangen vergoedingen en verstrekkingen niet meer is dan €190,00 per maand en €1.900,00 per kalenderjaar (2024: €210,00 en €2.100,00).
Je mag de werkelijk gemaakte kosten aftrekken, rekening houdend met fiscale normen. De hoogte van de vergoedingen wordt beoordeeld op kasbasis, wat betekent dat het daadwerkelijk ontvangen bedrag in een bepaald tijdvak bepalend is.

Conclusie
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van maatschappelijke organisaties. Het begrijpen van de vrijwilligersregeling en recente veranderingen kan organisaties en vrijwilligers helpen om op een fiscaal verantwoorde manier samen te werken. Het is belangrijk om de regels nauwkeurig te volgen om ongewenste consequenties te voorkomen. Voor specifieke situaties is het aan te raden om professioneel advies in te winnen.

Bron: Wat doet de Rijksoverheid om vrijwilligers te ondersteunen? | Rijksoverheid.nl